Pomoc

Konfiguracja skrzynki e-mail

Aby skonfigurować skrzynkę e-mail w zewnętrznym programie pocztowym, prosimy o skorzystanie z poniższych ustawień.

Jako nazwę konta należy podać pełny adres e-mail. Dla poprawnego działania potrzebne jest też zaznaczenie opcji autoryzacji SMTP.

Serwery poczty:

serwer SMTP: mail.debhosting.net, port: 587, szyfrowanie: StartTLS
serwer POP3: mail.debhosting.net, port: 110, szyfrowanie: StartTLS
serwer IMAP: mail.debhosting.net, port: 143, szyfrowanie: StartTLS

Alternatywnie można zastosować:

serwer SMTP: mail.debhosting.net, port: 465, szyfrowanie: TLS
serwer POP3: mail.debhosting.net, port: 995, szyfrowanie: TLS
serwer IMAP: mail.debhosting.net, port: 993, szyfrowanie: TLS

Uwagi:
Niestety opcje szyfrowania w różnych programach nazywane są mało konsekwentnie, więc czasem wybranie opcji TLS oznacza zastosowanie StartTLS lub stosowana jest nazwa starszego protokołu SSL jako oznaczenie zarówno SSL jak i TLS.

Serwery POP3 i IMAP stosuje się zamiennie w zależności od Państwa preferencji co do pozostawiania e-maili na serwerze. Połączenia POP3 są starszym rozwiązaniem, pozwalającym jedynie na pozostawienie na serwerze głównej zawartości skrzynki, przy czym pojawiają się czasem problemy z podwójnym pobieraniem wiadomości. Usługa IMAP jest nowocześniejsza - pozostawianie wiadomości na serwerze jest obligatoryjne, a każda zmiana zawartości skrzynki jest synchronizowana. Umożliwia ona również przechowywania innych folderów, takich jak wiadomości wysłane, szablony, jak też własne foldery utworzone przez użytkownika.
Ponadto możecie Państwo stosować nazwę serwera we własnej domenie (przykład: dla www.example.com, serwerem poczty byłby mail.example.com), lecz konsekwencją takiej konfiguracji jest ograniczenie możliwości korzystania z połączeń szyfrowanych TLS (pojawi się komunikat o błędzie certyfikatu).

Zmiana hasła e-mail

Zmiany dokonuje się poprzez zalogowanie do panelu zarządzania kontem pocztowym (formularz „Panel” po prawej stronie). Jako login prosimy o podanie pełnego adresu e-mail.

Dostęp FTP

Dostęp FTP jest możliwy po utworzeniu konta FTP w panelu adminsitracyjnym. Jako nazwę serwera FTP należy stosować ftp.debhosting.net (brak błędów certyfikatu dla połączeń szyfrowane TLS), port: 21, szyfrowanie StartTLS.